Detalles de autor/a

Bustos, Damian Gabriel, SANATORIO ALLENDE

  • Vol. 78, Núm. 2 (2013) - Investigación Básica
    Osteointegración del aloinjerto crioconservado asociado a plasma enriquecido en plaquetas, en defectos óseos infectados. Estudio experimental. [Osseointegration of cryopreserved allograft associated with platelet-rich plasma, in infected bone defects. Experimental study.
    Resumen  PDF